До 20% отстъпка на
До 20% отстъпка на избрани необходими продукти
Нова марка и продукти
Нова марка и продукти от Hawaiian Tropic

Διεύθυνση: Σόφια, Geo Milev 15.Καλέστε μας: +359 8 7777 9009Email: customers@monna.bg
Διεύθυνση: Σόφια, Geo Milev 15.Καλέστε μας: +359 8 7777 9009Email: customers@monna.bg

Καροτσάκι

Σύνολο:$170.00

Αγαπητός


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ MONNA INTERNATIONAL EOOD (MONNA)

Έμπορος: Monna International EOOD
ΦΠΑ: BG206774951
Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, Geo Milev St. 15
Τηλέφωνο πελάτη: +359 8 7777 9009
Email για πελάτες: customers@monna.bg

1. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες του Καταστήματος και καθορίζουν τις αρχές εγγραφής και χρήσης λογαριασμού στο Κατάστημα, τις αρχές της ηλεκτρονικής κράτησης αγαθών που έχει η MONNA ("ΑΓΑΘΑ" ή "ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ"), την παραγγελία των αγαθών από τη ΜΟΝΝΑ, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων πώλησης αγαθών («πελάτης» ή «πελάτες»).
2. Οποιοσδήποτε χρήστης της MONNA μπορεί να έχει πρόσβαση στους Όρους ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Όροι» στον ιστότοπο της MONNA, καθώς και αποθηκεύοντας την έκδοση PDF σε μέσο της επιλογής του.
3. Οι πληροφορίες για τα Αγαθά MONNA, όπως εικόνα, περιγραφή και τελικές τιμές, αποτελούν προσφορά για σύναψη σύμβασης πώλησης κατά την έννοια του άρθρου. 47 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τους όρους των Όρων. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «παραγγελία» στον ιστότοπο, ο χρήστης συνάπτει σύμβαση πώλησης αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα MONNA και θα ανακατευθυνθεί στη διεκπεραίωση πληρωμών.
4. Τα εμπορεύματα στο MONNA φέρουν σαφή σήμανση. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των Αγαθών παρέχονται στον ιστότοπο.
5. Οι εικόνες και οι οθόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

1. Η MONNA καθιστά δυνατή τη σύναψη συμβάσεων για την πώληση αγαθών στο Διαδίκτυο και παρέχει άλλες υπηρεσίες που προβλέπονται στους παρόντες Όρους.
2. Η σύμβαση για την πώληση αγαθών συνάπτεται μεταξύ χρήστη της MONNA («ΠΕΛΑΤΗΣ») και της MONNA International, με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας.
3. Η αναγνώριση αυτών των Όρων και η αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του MONNA.
4. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη κατά τη διάρκεια της παραγγελίας πρέπει να είναι ακριβείς, ενημερωμένες και σαφώς καθορισμένες.
5. Η MONNA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει μια παραγγελία εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς στο βαθμό που είναι αδύνατη η εκπλήρωση της παραγγελίας και ειδικότερα δεν επιτρέπουν την παράδοση της αποστολής. Πριν αρνηθεί να εκπληρώσει μια παραγγελία, η MONNA επιχειρεί να επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να επαληθεύσει τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν σε σχέση με την παραγγελία που ζητήθηκε, στο μέτρο του δυνατού.
6. Η MONNA λαμβάνει όλα τα δυνατά και απαιτούμενα από τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ιδίως εκείνων που εμποδίζουν τη λήψη και την τροποποίηση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα των δεδομένων που παρέχονται κατά την εγγραφή. Οι επισκέπτες και οι πελάτες του ιστότοπου επιβεβαιώνουν ότι είναι εξοικειωμένοι με την Πολιτική Απορρήτου του ηλεκτρονικού καταστήματος MONNA (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τα cookies) και κατανοούν τις αρχές και τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων στον ιστότοπο.
7. Χρήστης που έχει χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία MONNA έχει υποχρέωση:
α) Να μην παρέχει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που απαγορεύεται βάσει νομικών κανονισμών,
β) Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες MONNA με τρόπο που να μην διαταράσσει τη λειτουργία της·
γ) Να μην διανέμει ή δημοσιεύει στη MONNA αυτόκλητες εμπορικές πληροφορίες·
δ) Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της MONNA χωρίς να δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες σε άλλους χρήστες ή στον διαχειριστή της MONNA,
ε) Να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο MONNA για δική του χρήση,
στ) Να μην γίνονται ψευδείς ή δόλιες εντολές. Όλες οι εντολές που δίνουν λόγους να πιστεύεται ότι είναι δόλιες ή ψευδείς θα ακυρώνονται από τον διαχειριστή και θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές.

1. Η MONNA καθιστά δυνατή την παραγγελία αγαθών ως εξής:
α) στον ιστότοπο της MONNA (διαδικτυακά), χρησιμοποιώντας τη διαδικασία παραγγελίας·
2. Η MONNA δέχεται παραγγελίες που γίνονται ηλεκτρονικά 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Παραγγελίες που γίνονται μέσω e-mail και τηλεφώνου γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9:00 και 17:00. Οι παραγγελίες που γίνονται τα Σάββατα, τις μη εργάσιμες ημέρες και τις αργίες διεκπεραιώνονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα της παραγγελίας Οι παραγγελίες που γίνονται μετά τις 13:00 διεκπεραιώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
3. Προϋπόθεση για την παραγγελία είναι η συμπλήρωση φόρμας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά ή για την έκδοση τιμολογίου από το σύστημα ΦΠΑ ή απόδειξη πληρωμής.
4. Για να κάνετε μια παραγγελία, επιλέξτε Προϊόντα από τη MONNA, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα, τα μεγέθη τους και μετά μεταβείτε στην ενότητα "Καλάθι" και συνεχίστε τη διαδικασία παραγγελίας, επιλέγοντας κατάλληλες επιλογές για περαιτέρω ενέργειες.
5. Μέχρι την επιβεβαίωση της επιλογής των Αγαθών μέσω του κουμπιού «Πληρωμή», ο Πελάτης μπορεί να κάνει αλλαγές στα εμπορεύματα που καθορίζονται στην παραγγελία, καθώς και να αλλάξει διεύθυνση και συντεταγμένες για την αποστολή της αποστολής ή για τη σύνταξη τιμολογίου. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη κάνοντας κλικ στο κουμπί «Πληρωμή» ισοδυναμεί με αποδοχή της υποχρέωσης πληρωμής του τιμήματος των Αγαθών και των εξόδων παράδοσης και συσκευασίας τους, για την οποία ο Πελάτης ενημερώνεται αμέσως πριν επιβεβαιώσει την παραγγελία.
6. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη, σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συνιστά προσφορά του Πελάτη για τη σύναψη σύμβασης πώλησης, που απευθύνεται στη MONNA International, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραγγελίας και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
7. Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ο Πελάτης λαμβάνει ένα μήνυμα στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τα δεδομένα σχετικά με την παραγγελία, τον αριθμό των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, την αξία της παραγγελίας, την επιλεγμένη μέθοδο παράδοση και πληρωμή, ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη και της MONNA, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων σχετικά με τα εμπορεύματα και το δικαίωμα του Πελάτη να αρνηθεί να εκτελέσει τη σύμβαση πώλησης. Η [Ειδοποίηση] είναι η επιβεβαίωση της MONNA για την παραλαβή της προσφοράς του Πελάτη.
8. Η MONNA αποστέλλει επιβεβαίωση αποδοχής της προσφοράς του Πελάτη, η οποία αποστέλλεται μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου ("Επιβεβαίωση εκτέλεσης και αποστολής της παραγγελίας"), ή άρνησης αποδοχής της προσφοράς του Πελάτη στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται από τον Πελάτη. Με την παραλαβή της εν λόγω Επιβεβαίωσης, η σύμβαση πώλησης αγαθών που παρήγγειλε ο Πελάτης μεταξύ του Πελάτη και της MONNA θεωρείται ότι έχει συναφθεί.
9. Χωρίς περιορισμό του δικαιώματος του Πελάτη να αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία μέχρι να λάβει την επιβεβαίωση αποδοχής της προσφοράς αγοράς από τη MONNA, δηλ. πριν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την αποδοχή της εντολής εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τη MONNA, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ακολουθούμενη από επιβεβαίωση μέσω e-mail.
10. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τρόπο πληρωμής διαφορετικό από την αντικαταβολή, η MONNA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει την παραγγελία βάσει της σύμβασης πώλησης όταν:
(i) τα στοιχεία επικοινωνίας του Αγοραστή ήταν ανακριβή στο βαθμό που η παράδοση των αγαθών ήταν αδύνατη,
(ii) η συναλλαγή δεν είναι εξουσιοδοτημένη στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών Paysera ή
(iii) η πληρωμή για μια παραγγελία δεν πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας.
11. Ο πελάτης λαμβάνει ηλεκτρονικό τιμολόγιο ή απόδειξη παραγγελίας σε pdf ή άλλη μορφή, στη διεύθυνση e-mail που έχει δώσει.

1. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στη διεύθυνση που ορίζει ο Πελάτης στην παραγγελία. Ο κατά προσέγγιση χρόνος παράδοσης των Αγαθών αναφέρεται σε μια σύντομη περιγραφή της παραγγελίας πριν από την επιβεβαίωσή της από τον Πελάτη χρησιμοποιώντας το κουμπί «Πληρωμή».
2. Ο κατά προσέγγιση χρόνος παράδοσης των Εμπορευμάτων με courier είναι περίπου 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της καταχώρισης του αιτήματος. Ο συνολικός και ανώτατος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Η έναρξη της εκτέλεσης της παραγγελίας μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το ποσό της τιμής πώλησης (και πιθανώς το κόστος παράδοσης και συσκευασίας) αποτυπωθεί στην πίστωση του λογαριασμού MONNA, σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει επιλέξει τον τρόπο προπληρωμής στο Διαδίκτυο (δηλαδή από την υπηρεσία Paysera ή μέσω απλής διαδικτυακής μεταφοράς).2. Ο κατά προσέγγιση χρόνος παράδοσης των Εμπορευμάτων με courier είναι περίπου 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της καταχώρισης του αιτήματος. Ο συνολικός και μέγιστος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης για ένα προϊόν. Οι όροι που αναφέρονται για κάθε προϊόν είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να παραταθούν λόγω περιστάσεων ανωτέρας βίας σχετικά με τη μεταφορά. Η έναρξη της εκτέλεσης της παραγγελίας μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το ποσό της τιμής πώλησης (και πιθανώς το κόστος παράδοσης και συσκευασίας) αποτυπωθεί στην πίστωση του λογαριασμού MONNA, σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει επιλέξει τον τρόπο προπληρωμής στο Διαδίκτυο (δηλαδή από την υπηρεσία Paysera ή μέσω απλής διαδικτυακής μεταφοράς).
3. Τα εμπορεύματα πρέπει να παραδοθούν στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο Πελάτης στην επικράτεια της Ελλάδας, από την εταιρεία ταχυμεταφορών ACS.
4. Όλες οι παραδόσεις είναι ασφαλισμένες και θα γίνονται από εταιρεία ταχυμεταφορών.
5. Τα έξοδα αποστολής των αγορασθέντων Αγαθών επιβαρύνουν τον Πελάτη, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένη καμπάνια. Σε κάθε αντικείμενο που αποστέλλεται επισυνάπτεται απόδειξη αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο ΦΠΑ) και έντυπο ανταλλαγής / επιστροφής αγαθών.

1. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της MONNA σχετικά με την τιμή ενός προϊόντος είναι υποχρεωτικές από τη στιγμή που ο Πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί «αγορά» που βρίσκεται δίπλα στο σχετικό είδος που εμφανίζεται προς πώληση στο MONNA. Η παραπάνω τιμή δεν αλλάζει ανεξάρτητα από τις αλλαγές τιμής στο MONNA που ενδέχεται να προκύψουν μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.
2. Οι τιμές των προϊόντων σε MONNA αναγράφονται σε Ευρώ και περιλαμβάνουν όλα τα εγγενή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των δασμών και των φόρων, με εξαίρεση τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται κατά τον καθορισμό της διεύθυνσης παράδοσης.
3. Ο πελάτης πληρώνει την αξία των παραγγελθέντων αγαθών, μαζί με τα έξοδα παράδοσης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) με αντικαταβολή σε μεσάζοντα εταιρείας ταχυμεταφορών στον τόπο παράδοσης, εφόσον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Διαφορετικά, δεν υπάρχει επιλογή πληρωμής με αντικαταβολή.
β) με ηλεκτρονική τραπεζική μεταφορά που γίνεται μέσω του συστήματος πληρωμών Paysera, πριν από την παράδοση. Εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει τρόπους προπληρωμής, η μη πραγματοποίηση της πληρωμής στον λογαριασμό της MONNA ή προσώπων που ενεργούν ως μεσάζοντες στη συναλλαγή (της υπηρεσίας Paysera) εντός 2 ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να είναι δυνατή η επανάληψη της παραγγελίας και η επιλογή άλλου τρόπου πληρωμής. Η εκπλήρωση μιας παραγγελίας που πληρώνεται με τραπεζικό έμβασμα ή πιστωτική κάρτα ξεκινά με την παραλαβή του οφειλόμενου ποσού για τα εμπορεύματα.
4. Η MONNA διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των αγαθών στη MONNA, να εισάγει νέα προϊόντα προς πώληση, να διεξάγει και να τερματίζει διαφημιστικές εκστρατείες προώθησης στους ιστότοπους της MONNA ή να κάνει αλλαγές σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του βουλγαρικού νόμου για την προστασία των καταναλωτών και άλλους νόμους που δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα των προσώπων που έχουν συνάψει συμβάσεις για την πώληση αγαθών που προσφέρει η MONNA πριν από την πραγματοποίηση των παραπάνω αλλαγών ή τα δικαιώματα των προσώπων που δικαιούνται να επωφεληθούν από μια συγκεκριμένη προώθηση σύμφωνα με τους Όρους και κατά τη διάρκεια η προώθηση.
5. Αφού επιλεγεί η τραπεζική μεταφορά ως τρόπος πληρωμής, ο Πελάτης ανακατευθύνεται στον τρόπο πληρωμής της Paysera και η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την προηγούμενη αποδοχή των Όρων από τον Πελάτη για μια τέτοια μέθοδο πληρωμής που παρέχεται από την Paysera ως μεσάζοντα πληρωμών.

1. Τα προϊόντα που προσφέρονται στο Κατάστημα είναι εντελώς νέα και πρωτότυπα.
2. Η MONNA καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας του Καταστήματος, βάσει της διαθέσιμης τεχνικής τεχνογνωσίας, και αναλαμβάνει να διορθώσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τυχόν παρατυπίες που αναφέρονται από τους Πελάτες.
3. Για κάθε είδος που αγοράζεται στη MONNA, μπορεί να υποβληθεί παράπονο με την επιφύλαξη των Όρων για προϊόντα προσωπικής περιποίησης, π.χ. χωρίς αλλοιωμένη εμφάνιση και διαφορετική ποσότητα, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων προσφυγής που ορίζονται στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, εάν υπάρχουν ελαττώματα που το καθιστούν ασυμβίβαστο με τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης.
4. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά με την επιστροφή των εμπορευμάτων και γραπτή περιγραφή του ελαττώματος ή συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της MONNA και αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου comfort@monna.bg. Εντός 30 ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής της αποστολής από τη MONNA, ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερωθεί για την απόφαση σχετικά με τη συγκεκριμένη αξίωση.
Πρότυπο φόρμας αξίωσης:
Προς: Monna International EOOD με έδρα στη Σόφια, οδός Geo Milev 15
email: reject@monna.bg
Με το παρόν σας ειδοποιώ για μη συμμόρφωση μεταξύ των συμφωνηθέντων και των παραδοθέντων αγαθών, που διαπιστώθηκε από εμένα.
Αριθμός παραγγελίας: ____________________
Αριθμός απόδειξης/τιμολογίου:__________________________________________
Πρωτόκολλα, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση των εμπορευμάτων: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Αντικείμενο της καταγγελίας:
1. Τα εμπορεύματα είναι: Ελαττωματικά (προσδιορίστε το ελάττωμα) __________________________________;
o Σπασμένο;
o Με σπασμένη συσκευασία;
o Με εργοστασιακό ελάττωμα.
Εάν το προϊόν έχει κατασκευαστικό ελάττωμα:
o Το προϊόν παρουσιάζει διαρροή όταν το καπάκι είναι κλειστό ή υπάρχει ελάττωμα στη στεγανοποίηση.
o Λείπουν μέρη του προϊόντος ή/και του σετ (κουτί, καπάκι, ατμοποιητής);
o Τα εμπορεύματα έχουν λειτουργικό ελάττωμα (λειτουργικότητα, χρήση, εμφάνιση).
Με αυτό το παράπονο δηλώνω την επιθυμία μου:
o επιστροφή του καταβληθέντος ποσού ή;
o αντικατάσταση του εμπορεύματος με άλλο
o μείωση τιμής
5. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν έχει ελαττώματα, ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει του άρθρου. 112 – Άρθ. 114 και άρθ. 124 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:
α) να προβεί σε δήλωση ακύρωσης της σύμβασης ή μείωσης της τιμής του Προϊόντος, εκτός εάν ο Πωλητής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και υπερβολική ταλαιπωρία του Αγοραστή, έχει αντικαταστήσει το ελαττωματικό Προϊόν με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα ή έχει αφαιρέσει το ελάττωμα· br> β) να απαιτήσει την αντικατάσταση των Εμπορευμάτων με άλλο χωρίς ελαττώματα ή την άρση του ελαττώματος του.
6. Σε περίπτωση που το παράπονο δεν ικανοποιηθεί, τα Προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στον Πελάτη μαζί με δήλωση σχετικά με το αβάσιμο του παράπονου.
7. Μέθοδοι εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών:
α) Σας ενημερώνουμε ότι ο Πελάτης-χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες εξωδικαστικές μεθόδους για την επίλυση διαφορών και την υποβολή αξιώσεων:
Εγώ. Υποβολή καταγγελίας στη MONNA;
ii. Υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή (Ε.Κ.Π.). Περισσότερες πληροφορίες για το KZP και την ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba
β) Εάν κάνετε μια αγορά ως καταναλωτής, έχετε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και να υποβάλετε αξιώσεις μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας ODR (Online Consumer Dispute Resolution) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης ​​Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. γ) Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένα διαδραστικό εργαλείο που διατίθεται σε χρήστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του οποίου μπορεί να υποβληθεί καταγγελία. Ο παρακάτω σύνδεσμος ανακατευθύνει στην πλατφόρμα ΗΕΔ: ec.europa.eu/consumers/odr. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού ΗΕΔ για τους καταναλωτές, σκοπός της πλατφόρμας ΗΕΔ είναι να παρέχει στους χρήστες ένα εργαλείο που διευκολύνει την επίτευξη μιας ανεξάρτητης, αμερόληπτης, διαφανούς, αποτελεσματικής, ταχείας και δίκαιης εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω της Διαδίκτυο μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματιών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Online MONNA για επικοινωνία με Πελάτες είναι η εξής: info@monna.bg

1. Ο πελάτης, ο οποίος είναι καταναλωτής κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου, μπορεί να υπαναχωρήσει από σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί χωρίς αιτιολογία, σύμφωνα με τους Όρους που περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με τους Όρους για προϊόντα προσωπικής υγιεινής, π.χ. χωρίς διαταραγμένη εμφάνιση και διαφορετική ποσότητα.
2. Η προθεσμία υπαναχώρησης από σύμβαση πώλησης αγαθών είναι μέχρι την εκπνοή 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης ή τρίτος, εκτός από τον μεταφορέα και υποδεικνύεται από τον Πελάτη, απέκτησε την κατοχή των Αγαθών. Για να ασκήσει το δικαίωμα άρνησής του, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει τη MONNA για την απόφασή του να αρνηθεί με ρητή ειδοποίηση (π.χ. επιστολή ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail) που θα αποσταλεί στη διεύθυνση: reject@monna.bg
3. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια φόρμα πρόσβασης που μπορεί να ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που αποστέλλεται αμέσως μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Οι πελάτες μπορούν επίσης να συμπληρώσουν και να στείλουν ένα σαρωμένο αντίγραφο της φόρμας απόρριψης της σύμβασης ή άλλη ρητή ειδοποίηση απόρριψης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: reject@monna.bg. Με την παραλαβή της υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, η MONNA στέλνει αμέσως στον Πελάτη σε σταθερό μέσο (π.χ. μέσω e-mail) επιβεβαίωση της λαμβανόμενης ειδοποίησης υπαναχώρησης.
Δείγμα φόρμας απαλλαγής:
Προς: Monna International EOOD με έδρα στη Σόφια, οδός Geo Milev 15
email: reject@monna.bg
Με το παρόν ειδοποιώ ότι αποσύρομαι από το συμβόλαιό μου:
Προς πώληση των παρακάτω προϊόντων*:
Για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών*:
Παραγγέλθηκε στις*/ παραλήφθηκε στις*:
Όνομα χρήστη:
Διεύθυνση χρήστη(ών):
Ημερομηνία________________________________

*Διαγράψτε όπου χρειάζεται.

4. Προκειμένου να τηρηθεί ο όρος καταγγελίας της σύμβασης, αρκεί ο Πελάτης να στείλει μια ειδοποίηση για να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πριν από τη λήξη της εν λόγω διάρκειας.
5. Ο πελάτης επιστρέφει τα Αγαθά το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα που έλαβε την παραγγελία. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο Πελάτης στείλει τα Αγαθά πίσω πριν από τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών.
6. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης, η MONNA πρέπει να επιστρέψει στους Πελάτες όλες τις πληρωμές που έλαβε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης ενός δεδομένου αντικειμένου (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα λόγω επιλεγμένης μεθόδου παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη για κανονική παράδοση, προσφέρεται από τη MONNA και τα έξοδα συσκευασίας) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που η MONNA ειδοποιήθηκε για την απόφαση του Πελάτη.
7. Η αποζημίωση των πληρωμών του Πελάτη γίνεται μόνο με τραπεζικό έμβασμα. Η MONNA μπορεί να παρακρατήσει τις επιστροφές χρημάτων μέχρι να παραλάβει τα εμπορεύματα ή την απόδειξη αποστολής, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει παραλάβει την αποστολή του με αντικαταβολή, η επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα.
8. Οι πελάτες ευθύνονται μόνο σε περίπτωση μείωσης της αξίας των επιστρεφόμενων Αγαθών, ως αποτέλεσμα της χρήσης τους, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι αναγκαίος για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους.

1. Η MONNA παρέχει στους Πελάτες ηλεκτρονικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Δυνατότητα σύναψης ηλεκτρονικών συμβολαίων πώλησης αγαθών στη ΜΟΝΝΑ, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους,
β) Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ πελατών στο MONNA,
γ) Αποστολή των παραγγελθέντων εμπορικών πληροφοριών για τα εμπορεύματα.
2. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από συμβάσεις πώλησης αγαθών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και τις αρχές που ορίζονται στους παρόντες Όρους. Επιπλέον, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την αναστολή των υπηρεσιών που παρέχει η MONNA, που αναφέρονται στο σημείο 1, επιστολές
β) και γ) παραπάνω.
3. Οι τεχνικοί όροι παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών από τη ΜΟΝΝΑ είναι οι εξής:
α) πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
β) χρήση ενός προγράμματος περιήγησης ιστού που επιτρέπει την επεξεργασία εγγράφων υπερκειμένου (για παράδειγμα Internet Explorer, Opera, FireFox ή παρόμοια)·
γ) διαθεσιμότητα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Τα παράπονα για τις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου comfort@monna.bg και στο τηλέφωνο +359888066662 σε τιμή σύμφωνα με το τιμολόγιο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Το παράπονο του Πελάτη πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του παραλήπτη της υπηρεσίας και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Η MONNA θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει το παράπονο το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή του.Ο πελάτης θα ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το παράπονο, κατά την επιλογή του τηλεφωνικά ή μέσω e. -ταχυδρομείο που αποστέλλεται στο e-mail που έχει καθορίσει.
5. Η MONNA σας ενημερώνει ότι, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού του Πελάτη, ενδέχεται να αποσταλούν cookies στο σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο Πελάτης, τα οποία δεν αποτελούν στοιχεία των υπηρεσιών που προσφέρει η MONNA και επιτρέπουν την επακόλουθη αναγνώριση του Πελάτη που επισκέπτεται το ιστοσελίδες MONNA και οι οποίες εξυπηρετούν τη διευκόλυνση της χρήσης του Καταστήματος από τον Πελάτη, καθώς και για τον σκοπό της παρακολούθησης της ροής των Πελατών στους ιστότοπους της MONNA. Ο πελάτης μπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies από τη MONNA ανά πάσα στιγμή εισάγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τη λειτουργικότητά τους και τη δυνατότητα διαχείρισής τους, ανατρέξτε στους Όρους Cookies.

1. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρόντων Όρων έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία αγοράς προϊόντων που προσφέρει η MONNA. Η MONNA διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και θα πρέπει να παρέχει στον Πελάτη την ευκαιρία να εξοικειωθεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κατά την υποβολή μιας παραγγελίας.
2. Η βουλγαρική νομοθεσία εφαρμόζεται στη σύμβαση πώλησης προϊόντων στη MONNA. Η σύμβαση έχει συναφθεί στα ελληνικά.
3. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους, οι σχετικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών της Βουλγαρίας, του νόμου περί υποχρεώσεων και συμβάσεων, του νόμου περί εμπορίου, του νόμου περί Ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και των διατάξεων άλλων νόμων που ισχύουν για τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της MONNA.
4. Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών είναι το κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο.4. Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών είναι το κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο. Σε περιπτώσεις που βρίσκεστε στη θέση του καταναλωτή στη σχέση σας με τη Monna και προκύψει καταναλωτική διαφορά που δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία, μπορείτε να υποβάλετε πρόταση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς στην Επιτροπή για Προστασία των καταναλωτών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (η Επιτροπή για την προστασία των καταναλωτών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, διεύθυνση Ιστού: https://kzp.bg/). Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
5. Η MONNA μπορεί να τροποποιήσει τον Κανονισμό σε περίπτωση τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους σημαντικούς λόγους:
α) αλλαγή νομικών διατάξεων ή αλλαγή ερμηνείας νομικών διατάξεων ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων, διοικητικών αποφάσεων, ερμηνειών, εξηγήσεων ή συστάσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές, εάν αυτό επηρεάζει τα θέματα που καλύπτονται από τον Κανονισμό·
β) αλλαγή στη μέθοδο παροχής των υπηρεσιών που καλύπτονται από τον Κανονισμό για τεχνικούς και τεχνολογικούς λόγους, λόγους ασφαλείας, βελτίωση του έργου της MONNA ή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η MONNA·
γ) αλλαγή του πεδίου ή της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών που καλύπτονται από τον κανονισμό με την εισαγωγή νέων λειτουργιών ή υπηρεσιών, την τροποποίηση ή την απόσυρση υφιστάμενων λειτουργιών ή υπηρεσιών·
δ) αλλαγή τρόπου πληρωμής ή παράδοσης και αλλαγή κόστους παράδοσης·
ε) χρειάζεται να εισαχθούν συντακτικές αλλαγές.
6. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού εφαρμόζονται σε παραγγελίες που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων. Οι παραγγελίες που δόθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων του Κανονισμού εκτελούνται βάσει των διατάξεων του Κανονισμού που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας.
7. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι επωνυμίες εταιρειών που εμφανίζονται στο MONNA ανήκουν στους νόμιμους κατόχους τους και τοποθετούνται για ενημερωτικούς σκοπούς.